Informacje Komisji Obsady ŁZPN

www.obsada.republika.pl

ŁZPN : SŁOIK : Łódzki Futbol : Szkolenie


MENU:Informacja Komisji Obsady

Szanowni Koleżanki i Koledzy, ze względu na zmiany, które są wprowadzane w komunikatach obsady, bardzo prosimy o ponowne zapoznawanie się z ich treścią po modyfikacjach. Zmienione komunikaty publikowane są w każdy czwartek w godzinach wieczornych.

Komunikat WS w Łodzi

Komunikat 1/2015 WS w Łodzi
tutaj >>>

Komunikat WS w Łodzi

Wydział Sędziowski Łódzkiego Związku Piłki Nożnej przekazuje wiadomość dotyczącą obsady amatorskich i towarzyskich turniejów, a także meczów piłkarskich organizowanych w Łodzi i regionie. Pragniemy poinformować, że prośby i wnioski dotyczące obsady sędziowskiej arbitrów posiadających uprawnienia do prowadzenia meczów piłkarskich, należy kierować tylko i wyłącznie bezpośrednio do Komisji Obsady Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Szczegółowe informacje należy przekazywać do Piotra Banasiaka (nr 603 503 115) lub Jakuba Jankowskiego (nr 662 631 521), bądź pod adres e-mail: obsadowiec@gmail.com
Zarząd Wydziału Sędziowskiego w Łodzi

Komunikat Komisji Obsady ŁZPN

Komisja Obsady ŁZPN przypomina sędziom o obowiązku sprawdzania terminu rozgrywania zawodów, na które zostali delegowani. Obowiązujący terminarz znajduje się na stronie www.lzpn.org

Delegacje i dojazdy

Na podstawie zamieszczonych komunikatów obsady, każdy sędzia sam wypisuje delegacje na zawody korzystając z zamieszczonych na tej stronie tabel z ryczałtami i kosztami dojazdu. Można korzystać z wydrukowanej delegacji zamieszczonej poniżej.

pobierz ekwiwalenty >>>
pobierz delegację >>>
pobierz tabelę odległości >>>

Kontakt:

Posiedzenia Komisji Obsady odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00 w biurze KS ŁZPN ul. Próchnika 5 i będą prowadzone w formie zamkniętej. W związku z powyższym Komisja prosi o zgłaszanie wszelkich spraw drogą mailową, a w szczególnych przypadkach telefonicznie, a nie osobiście na posiedzeniach Komisji Obsady. Telefon (42)634-87-98 (w godzinach pracy Komisji). Kierownikiem Komisji Obsady jest kol. Piotr Banasiak. Sprawy urlopowania się proszę zgłaszać z min. 10 dniowym wyprzedzeniem. Możliwe jest również przesyłanie urlopów w wersji elektronicznej na adres Komisji Obsady: obsadowiec@gmail.com

Przypominamy:

Planowane absencje należy zgłaszać do obsady przynajmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, kiedy zawody się nie odbędą z jakiejkolwiek przyczyny, należy zmienić wysokość ekwiwalentu sędziowskiego na 50% i dokonać dalszych stosownych zmian w delegacji. Koszt przejazdu nie zmienia się.


webmaster